Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Tallers Habilitats

2016

 

 Dijous 10 de març  ( CAP Borrell)

 

8.00-11.00  Dra. N. López :  Cardiopatia  Isquèmica

11.00- 13.00  Dra. N. Sánchez  : Asma

 

Divendres 15 d'abril (CAP Casanova)

 

08:00-11:00 Dra. S.  Casablanca: Retinografia

11:00-13:00 Dr.  J. Gené:  Infiltracions

 

 

2017

 

 Divendres 13 de gener (CAP Les Corts)

 

08:30-13:00 Dr. A. Sisó/Dr. D. Cararach : Ecografies

 

Divendres 3 de febrer (CAP Borrell)

 

08:30 -10:30 Dra. N. Gimferrer: Abordatge de la fase final de la vida des d’AP.

11:00-13:00 Dra. M. Navarro: Taller de prescripció en pacients ancians fràgils.

 

Divendres 24 de febrer( CAP Casanova (planta -1 Aula UD))

 

08:30-10:30 Dra. E. Sequeira: Malalties emergents/Atenció a l’immigrant

11:00-13:00 Dr. J. Gené: Infiltracions

 

Dimarts 14 de març (CAP Les Corts)

 

08:30 a 13:00 Dra. L. Benito : Taller  Anticoagulació Oral (ACO)

 

 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es