Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Beca final de Residència

 

Des de l’any 2010, CAPSE - Unitat Docent – Unitat de Recerca conjuntament ofereixen la possibilitat als seus MIR i EIR de continuar la seva estada als centres durant un any suplementari a la residència per dur a terme un projecte de recerca. Aquest projecte és finançat amb una dotació de 18.000 € per als MIR i 12.000 € per a EIR, i és compatible amb el desenvolupament d’activitat assistencial.

 

Línies de Recerca.

 • Continuïtat assistencial i gestió de malalties cròniques.
 • Utilització de Serveis Sanitaris.
 • Eix Fragilitat – Cronicitat – Dependència – Atenció Domiciliària.
 • Ús del Medicament.
 • Atenció primària i Malalties Autoimmunes Sistèmiques.
 • Aterogènesi, factors de risc i malalties cardiovasculars.
 • Dolor crònic.
 • Malalties respiratòries.
 • Malalties digestives i hepàtiques.
 • HIV-SIDA i altres malalties infeccioses.
 • Salut 2.0.

 

Disposem d’una adreça de correu electrònic específic que permet el contacte directe amb els membres de la Unitat de Recerca per tal de rebre suport i assessorament: recerca@clinic.cat.

 

 

 

 


GALERIA D'IMATGES

 • entrega beca
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat