Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Medicina Familiar i Comunitària

Des de la creació de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària en el nostre país, l’any 1978, fins ara, han estat milers de Metges de Família que han contribuït, mitjançant el desenvolupament i aplicació de les competències pròpies de la nostra especialitat, a la gestió de les necessitats en salut de la població espanyola. Fruit d’aquesta contribució s’ha pogut anar dibuixant de manera completa el nostre perfil professional, perfil que es recull i defineix en el nou programa de l’especialitat.

 

L’Entorn docent central de la Medicina Familiar i comunitària és el centre de Salut.

 

El programa desenvolupa cinc àrees competencials: les essencials (comunicació, raonament clínic, gestió de l’atenció i bioètica), les relacionades amb l'atenció a l’individu, les que tenen relació amb l’atenció a la família, les relacionades amb l’atenció a la comunitat i les que es relacionen amb la formació continuada i l’investigació.

 

El Programa de l’Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària es pot consultar a:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar.pdf

 

Imatge apartat missió

 

 


GALERIA D'IMATGES

  • Foto
  • Ecoscap les Corts
  • Foto
  • Foto
  • Foto
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat