Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

LEF

El Llibre de l'Especialista en Formació (LEF) de MFiC de Catalunya és un instrument que permet recollir elements que demostren el procés d'aprenentatge i que estimulen l'aprenentatge basat en l'autoreflexió. Aquest portafoli integra de forma coherent:

  • Libro del Especialista en Formación: guía de competencias y cronograma.
  • Les activitats i informes d'autoreflexió: activitats que a Catalunya es venen desenvolupant des de fa anys per valorar la competència envers els objectius docents plantejats en el programa.

 


DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat