Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Benvinguda

Els futurs metges residents inicieu una etapa molt important en la vostra formació professional i també a la vostra formació com a persones, i per tal d’acompanyar-vos en aquest trajecte, us obrim la porta dels nostres tres equips d’Atenció Primària, on trobareu tutors especialistes en MFiC i  tutores d’infermeria que formen part de l’equip docent.

 

El nostre objectiu és que adquiriu els coneixements i habilitats per exercir la vostra professió amb el màxim grau de qualificació professional, convertint-vos en especialistes competents, resolutius, col·laboradors i implicats en l’Atenció Primària i també, no s’ha d’oblidar, empàtics, innovadors, que saben escoltar i treballen en equip.

 

A la nostra Unitat Docent a més de complir amb les rotacions marcades pel Programa de l’Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, podreu també participar en la docència de pre i postgrau, tindreu l'oportunitat de presentar comunicacions a congressos, tenim una unitat de recerca que us recolzarà si voleu aprofundir en la investigació en Atenció Primària, i podreu conèixer  aspectes de l’autogestió dels equips.

 

Estem a la vostra disposició i desitgem compartir amb vosaltres els pròxims anys.

 

 

 

 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat