Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Cursos i Tallers

Totes les activitats que estan en el Pla de Formació de Residents d'Infermeria de R1 i R2 es realitzen a cadascún dels centres amb el tutor i es registren al LEF:

 

 

 

 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat