Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Recerca

 La Unitat de Recerca de CAPSBE vetlla perquè els MIR i EIR de la Unitat Docent assoleixin el màxim nivell competencial en el disseny i elaboració de projectes de recerca, lectura crítica de la literatura i redacció d’articles i comunicacions a congressos.

 

En xifres, podem resumir l’any 2022 amb les següents dades:

  • 17 articles a revistes amb un factor d’impacte total de 173 punts (5 d'ells de tutors i residents)
  • 31 comunicacions a congressos. (22 d'ells de tutors i residents)
  • 3 tesis doctorals en marxa en fase de recerca de tutors
  • 7 projectes transversals competitius. (en 2 d'ells participació de tutors)
  • Difusió- prema

La singularitat de la nostra Unitat de Recerca fa que la nostra Unitat Docent sigui difícilment comparable a la d’altres proveïdors. Podem afirmar que la productivitat científica és una de les més importants de l’Estat pel que fa a l’Atenció Primària. Com s’indica en els gràfics, en els darrers 5 anys, s’ha mantingut el rendiment científic amb un nombre important d’articles publicats, gràcies a la nostra aliança amb l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

 

Tenim en marxa projectes oberts a la implicació de tothom, i la voluntat de seguir construint el model professional d’excel·lència on l’autonomia professional sigui l’instrument pel desenvolupament de la Investigació i la Innovació, trets identitaris que ens diferencien. 

 

 

 

 

 

 

 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat