Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Recerca

 La Unitat de Recerca de CAPSBE vetlla perquè els MIR i EIR de la Unitat Docent assoleixin el màxim nivell competencial en el disseny i elaboració de projectes de recerca, lectura crítica de la literatura i redacció d’articles i comunicacions a congressos.

En xifres, podem resumir l’any 2017 amb les següents dades: 28 articles a revistes amb un factor d’impacte total de 80,4 punts. 79 comunicacions a congressos. Beca Fi Residència MIR i beca Fi Residència per a EIR. Lectura de dues tesis doctorals i 5 tesis doctorals en marxa. Curs de Metodologia Científica (100 hores). 16 projectes transversals majoritàriament competitius. 

La singularitat de la nostra Unitat de Recerca fa que la nostra Unitat Docent sigui difícilment comparable a la d’altres proveïdors. Podem afirmar que la productivitat científica és una de les més importants de l’Estat pel que fa a l’Atenció Primària. Com s’indica en els gràfics, en els darrers 5 anys, s’ha mantingut el rendiment científic amb un nombre important d’articles publicats, i ha augmentat progressivament el pes específic de cada article en termes de factor d’impacte, gràcies a la nostra aliança amb l’ Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Tenim en marxa projectes oberts a la implicació de tothom, i la voluntat de seguir construint el model professional d’ excel·lència on l’autonomia professional sigui l’instrument pel desenvolupament de la Investigació i la Innovació, trets identitaris que ens diferencien.

 factor impacte recerca

 

 

 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es