Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Infermeria de Família i Comunitària

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i pel Reial Decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'infermeria constitueixen un pas important en el model de desenvolupament de la professió infermera perquè consolida la participació professional en la cura de les persones, les famílies i les comunitats, des d'un enfocament bio-psico-social i en els diferents aspectes de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, recuperació i rehabilitació. Una formació avançada, és clau i útil per al Sistema Sanitari.

 

L'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària neix amb aquest programa formatiu i té com a meta la seva consolidació i implantació generalitzada en el sistema sanitari, amb el suport de molts professionals i societats científiques, representades per la Federació d'Associacions d'Infermeria Comunitària i d'Atenció Primària (FAECAP).

 

Pel que fa als continguts del programa, interessa ressaltar que aquests s'adeqüen a les necessitats actuals i futures de l'Atenció Primària de Salut, adaptant els períodes de rotació als nivells de competència que requereix el perfil professional de la Infermera de Família d'una manera flexible i individualitzada, establint estàndards mínims, desitjables i màxims en els objectius d'aprenentatge i possibilitant l'avaluació de tot el procés per tal de garantir la seva qualitat.

 

El Programa desenvolupa dotze àrees competencials:

 • 9 competències clíniques avançades en l'àmbit familiar i comunitari:
 1. Clínica i metodologia avançada.
 2. Atenció a la infància.
 3. Atenció a l'adolescència.
 4. Atenció a la salut general en l'etapa adulta.
 5. Atenció a la salut sexual, reproductiva i de gènere.
 6. Atenció a les persones grans.
 7. Atenció a les famílies.
 8. Atenció a les urgències i emergències.
 9. Atenció a la salut davant de situacions de fragilitat o risc sociosanitari;

 

 • així com 4 competències més:
 1.  Salut pública i comunitària.
 2. Competències docents.
 3. Competències en gestió de cures i serveis en l'àmbit familiar i comunitari.
 4. Competències en investigació.

 

L'Atenció Primària de Salut ha de ser la base del sistema sanitari pel qual és fonamental la bona preparació de les futures infermeres de família, per tal que siguin capaços de donar una millor atenció a l'usuari, més accessible, més humana, més integral i més eficient. Aquest programa ha de ser un instrument dinàmic que haurà de ser revisat periòdicament per garantir la qualitat de la formació i adaptar-se a les necessitats canviants del desenvolupament científic i de la nostra societat.

 


GALERIA D'IMATGES

 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat