Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

UDMAFiC

Estructura de la Unitat Docent

 

Cap d’Estudis

Dra. Marta Navarro González

 

Gerent

Dr. Jaume Benavent Areu

 

Presidenta Subcomissió Infermeria

Dra. Mireia López Poyato

 

Coordinadors Docents MIR i IIR

  • EAP Comte Borrell. Nuria López/Cristina Colungo
  •  EAP Casanova. Valentí Aragunde/ Rocio Rodriguez
  • EAP Les Corts. Minerva Mas/Montserrat Serrato

32 Tutors de Medicina de Família acreditats

 

13 Tutores d’Infermeria acreditades

 

34 Residents de MFiC

 

16 Residents d’Infermeria

 

Secretària de la Unitat Docent

Sra. Glòria Ballart

 

Tutor Hospitalari MIR

Dr. David Nicolas

 

Tutora hospitalària EIR

Sra. Anna Bastidas

 

Secretària Hospitalària 

Sra. M Jose Vazquez

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat