Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Atenció a la Comunitat

L’Atenció Comunitària es basa en el treball en equip multidisciplinari i transversal amb participació de la pròpia comunitat i agents comunitaris: agents municipals, agents de la pròpia comunitat, serveis socials, sanitat, Agència de Salut Pública... amb participació plena de la comunitat a fi de millorar la salut dels seus individus en un concepte que s’entén com a  salutogènesi i on intervenen factors socioeconòmics i culturals, des de la visió biopsicosocial.

 

Així doncs, a les comunitats existeixen problemes o determinants que influeixen de manera directa o indirecta en la qualitat de vida dels seus individus i a la vegada de la pròpia salut dels mateixos. Aquests determinants es poden prioritzar i avaluar per a portar a terme intervencions a fi de millorar-los.

El programa formatiu a desenvolupar en els anys de residència vindria definit en els següents apartats:

 

1-     Curs d’Introducció a l’Atenció Familiar i Comunitària, ja contemplat en la formació de residents. En la sessió dedicada a l’Atenció Comunitària s’aborden els conceptes: diagnòstic de salut, agents socials, salutogènesi, determinants de salut i priorització,  intervencions comunitàries, passeig comunitari (cerca de recursos, ecomapa)...

2-     Participació en diferents activitats o tallers grupals o comunitaris que s’estiguin realitzant a cada CAP. Els tallers que fem en relació a l'atenció comunitària en adults són, entre d'altres, el taller de diabetis, el d'activitat física, el de memòria, el de cuidar als cuidadors, el d'insomni o el de deixar de fumar. A pediatria també participem en el taller de massatge infantil, en el de lactància materna i a l'escola de pares i mares. Per altra banda, en dies destacats com els dies mundials referents a temes de salut o a l'arribada de l'estiu, també participem a les taules informatives que es preparen des de cadascún dels nostres centres d'Atenció Primària. Tanmateix participem activament a l'Escola de Salut de Gent Gran i en diverses xerrades varies que ens demanen des de els casals i espais de gent gran de la nostra àrea d'influència.  

3-     Realitzar el curs on-line APOC de la CAMFiC. Obligatori i molt recomanable per entendre conceptes i adquirir una visió diferent dels factors que intervenen en la salut de la comunitat i cóm incidir per a millorar-los.

4-     Participació en la comissió, comitè o grup de comunitària del CAP en la definició del diagnòstic de salut, priorització de determinants, valoració de determinants, participació en el desenvolupament de les intervencions, avaluació de determinants després d’intervencions, establir i promoure xarxa, participació en taules de salut...

 


GALERIA D'IMATGES

  • comunitaria Borrell
  • taller comunitari rcp
  • comunitaria Corts
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat