Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

On som

Secretaria de la UD


Sra. Glòria Ballart

CAP Comte Borrell

C/ Borrell, 305

Planta 1

08028 - Barcelona

Horari: 09.00 h - 14.00 h.

Telèfon: 93 227 99 24

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

 

Secretaria Hospitalària


Sra. M. José Vázquez

Hospital Clínic

Consultes Externes

Rosselló, 161 (planta -1)

08036 Barcelona

Telèfon: 932275400 

Ext: 5539

Email: secretaria_mdi@clinic.cat

MAPA CENTRES

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat